مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه موسسه آموزش عالی کوثر / معدل 13.54
 • 1385 تا 1389
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه شهید بابایی / معدل 13.96

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  تعاونی مسکن آپادانا سرام
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اجرای سقف کامپوزیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اجرای سقف کامپوزیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com