مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی شیمی کاربردی
  /دانشگاه فنی و مهندسی تهران جنوب (آزاد)

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی
 • تیر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۲
  موسسه حقوقی
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
 • نقاشی و طراحی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
 • نقاشی و طراحی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com