مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد جغرافیا
  گرایش شهری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  گروه ارتباطات آسیا
  مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان اینگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: toefl
دانش تخصصی
 • زبان اینگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
https://.com