مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه سراسری شهرکرد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پژوهشکاه ملی مهتدسی ژنتیک و زیست فتاوری
  داروسازی و بیو تک/ محقق

  توضیحات: همسانه سازی ژن ، کار با باکتری، کشت سلول های یوکاریوتی، ترانسفکت ژن به سلول های یوکاریوتی، کار با انواع روش های ترانسفکشن الکتروپوریشن، لیپوفکشن، تیمار سلول ها با آنتی بیوتیک و تست زنده مانی سلول ها MTT، بررسی بیان ژن ، الایزا، وسترن بلاتینگ، الکتروفورز بر روی ژل پلی اکریل آمید، دات بلاتینگ، کپسوله کردن باکتری،PCR

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  آموزش زیست شناسی، تکنیک های آزمایشگاهی از جمله کشت سلول، کشت باکتری و ...
 • 1390

پروژه ها

 • 1393
  Construction of Stable Cell Line Expressing Codon Optimized Human Interferon-β gene in CHO Cells
  محقق

  توضیحات: سه پوستر در کنگره ی بین المللی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی، هتری، ورزشی، اجتماعی، ترجمه ی متون انگلیسی
 • فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی، ترجمه ی متون تحصصی انگلیسی، تدریس

دانش تخصصی

 • طراحی رئال
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: بین المللی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم و ترجمه ی مقالات و کتب مرتبط با رشته در حد پبشرفته
دانش تخصصی
 • طراحی رئال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com