مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1395
  کارشناسی عمران - معماری
  گرایش معماری /دانشگاه جلفا / معدل 1686

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارهای کامپیوتری در حالت عمومی و رشته عمران و معماری بصورت تخصصی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com