مختصری از من

1_پذیرفتن هرگونه شرایط برای اشتغال دربخش اکتشاف نفت وتدریس در این حوزه ودروس مرتبط
2_کارورزی در حوزه نفت حتی به صورت رایگان برای کسب تجربه

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش اکتشاف /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 17.1

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس نرم افزار پترل تدریس دروس زمین شناسی نفت وسنگ شناسی
 • 1395
  ارائه مقاله در خصوص گنبدهای نمکی واختلاط نمک هرمز وفارس در شرق خلیج فارس
 • 1395
  تدریس دروس زمین شناسی وشیمی ودروس مهندسی اکتشاف به عنوان کمک استاد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تدریس دروس مهندسی نفت وزمین شناسی و تدریس نرم افزار پترل
 • تدریس دروس اکتشاف نفت مانند ژئوفیزیک و ژئوشیمی
 • ارائه کنفرانس های جامع نفتی و زمین شناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی نفت _ تفسیرهای ژئوفیزیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معتبر تفسیر لرزه ای با نرم افزار پترل

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار پترل (بخش استاتیک) نرم افزار های مجموعه آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معتبر در زمینه استایک پترل

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی نفت _ تفسیرهای ژئوفیزیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معتبر تفسیر لرزه ای با نرم افزار پترل
https://.com