مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه امیر کبیر
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی شیراز / معدل 16.58

پروژه ها

 • 1395
  ساخت دستگاه اندازه گیری دمای اجسام بدون تماس با جسم با AVR
  پر.ژه کارشناسی

دانش تخصصی

 • میکروکنترلر AVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quartus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • step7
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WinCC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • step7
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • میکروکنترلر AVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quartus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • step7
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WinCC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • step7
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com