مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 12.42

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com