مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کاردانی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاردانی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com