مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1379
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش تولید /دانشگاه ازاد تهران مرکزی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  بانک توسعه صادرات
  مالی و حسابداری/ مدیرصرافی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کارکزاری بورس
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com