مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی زبان روسی
  /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  مسئول غرفه ی كره جنوبي در نمایشگاه بین المللي كتاب
  منابع انسانی و آموزش/ مترجم
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  كنگره ی بین المللي پزشکي هسته ای تهران
  منابع انسانی و آموزش/ مترجم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • روسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس زبان روسی
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com