مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی صنایع
    گرایش تولید صنعتی /دانشگاه دانشگاه صنعتی ارومیه / معدل 13

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com