مختصری از من

دارای شخصیتی آرام و متین
متعهد و دارای انگیزه ی بسیار بالا برای انجام وظایف محوله

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی خرد بوشهر / معدل 15.98
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم صنایع شیمیایی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر / معدل 16.66

پروژه ها

 • 1393
  بررسی راه های کاهش و یا جلوگیری از ایجاد رسوب در لوله های انتقال مواد شیمیایی
 • 1391
  بررسی محیط های کشت آب میوه و نمونه برداری های شیمیایی
  کارآموز آزمایشگاه

  توضیحات: بررسی وطایف پرسنلی واحد تولیدی
  نکات قابل توجه برای حضور در آزمایشگاه
  کار با دستگاههای موجود در آزمایشگاه
  اشنایی با روش های تولبد کشت میکروبی
  انواع ازمایشات کنترل کیفیت
  آنالیز شیمیایی مواد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com