مختصری از من

اشنا با بازاریابی اینترنتی ادمین وبسایت کافه مهندس
www.cofeeng.com
و شاغل در زمینه دفتر خدمات دانشجویی روب رو دانشگاه آزاد گرگان
آشنا با کار های فرهنگی و تبلیغات در زمینه همایش دانشجویی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  پست بانک
  مالی و حسابداری/ مدیر عامل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به کارهای اینترنتی و طراحی معماری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی معماری
  60% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد و مکس
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com