مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی علوم و صنایع غذایی
  گرایش تبدیل مواد /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهری

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه افیس و اس پی اس اس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com