مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 1606

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  نمایندگی آذران پلاستیک (فروشگاه فرجی) -شرکت زرپخش صادقی (پخش زر ماکارون )
  مالی و حسابداری/ حسابدار بخش پخش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com