مختصری از من

- گرایش بسیاری دارم به فعالیت در سازمانهایی که تاکید بر شایسته سالاری، نظم، انجام بهینه کار و توجه وافر به سرمایه های انسانی دارند.
-در هر سمتی باید بهترین بود و به بهترین شکل کار را ارائه داد، همواره تلاشم در سالهای خدمتم بر این اصل استوار بوده است.
-براساس آزمون شخصیت MBTI و چند آزمون مشابه آن، شخصیت من از نوع ESTJ شناسائی شد که نقاط قوت این دسته راهبر و مسئول بودن است.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 17
 • 1389 تا 1385
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور تهران / معدل 14.17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت ملی نفت چین China National Petroleum Company -CNPC
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: مسئولیت‌ها و دستاوردها:
  - تهیه و بروزرسانی ساختار شکست پروژه و ساختار شکست هزینه ای
  - تهیه و بروزرسانی برنامه های زمانبندی کلی و جزئی پروژه
  - تهیه رویه های مرتبط با مدیریت پروژه:
  - (Document Numbering, Final Documentation Procedure, Communication, Correspondences Procedure, Progress Measurement System, Work Progress Appraisal, …)
  - تهیه و بروز رسانی بودجه ، تخمین هزینه و تهیه گزارشات کنترلی هزینه
  - تهیه گزارشات مرتبط با بخش تدارکات و ساخت پروژه
  - بررسی وضعیت پیشرفت و صورت وضعیت پیمانکاران
  - تهیه گزارشات دوره ای پیشرفت ماهانه و هفتگی

 • مرداد ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت نارگان
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه بخش مهندسی

  توضیحات: مسئولیت‌ها و دستاوردها:
  - تهیه و بروز رسانی بودجه ، تخمین هزینه و تهیه گزارشات کنترلی هزینه
  - تهیه گزارشات مرتبط با بخش تدارکات و ساخت پروژه
  - تهیه گزارشات دوره ای پیشرفت ماهانه و هفتگی
  - تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی اسناد و مدارک پروژه
  - پیگیری و ارائه گزارشات آخرین وضعیت مدارک مهندسی
  - هماهنگی، پشتیبانی و پیگیری مدارک مورد نیاز جهت بخش تدارکات و خرید پروژه
  - تهیه و ارائه نسخه نهایی مدارک جهت تحویل پروژه

 • بهمن ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۲
  شرکت اسکلتهای فولادی و مخازن ایران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیرعامل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پژوهش در مورد عوامل عدم موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای نفتی
 • 1391
  سوابق تدریس دوره های: • PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) • Planning & Project Control • Primavera P6 Professional • Microsoft Project (MSP) در موسسات ذیل: • مدیریت صنعتی • مجتمع فنی تهران • فلات قاره • میکروسیستم

پروژه ها

 • 1391
  پروژه آزادگان جنوبی
 • 1389
  پروژه پارس جنوبی فاز 11
 • 1387
  پروژه مسجدسلیمان
 • 1385
  پروژه پلی اتیلن پتروشیمی اراک
 • 1382
  پروژه پلی پروپیلن پتروشیمی جم
 • 1382
  پروژه پلی اتیلن پتروشیمی جم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سفر
 • عکاسی مستند اجتماعی
 • فیلم و موسیقی
 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با استاندارهای PMI مانند BMBOK , WBS, ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه و زمانبندی - تهیه و بروزرسانی برنامه های زمانبندی کلی و جزئی پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با رویه های مرتبط با کنترل پروژه : PMS,WPA,...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارش و آنالیز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Earned value and Earned schedule
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کنترل مدارک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PMBOK 5th Edition -Project Management Body Of Knowledge
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PMBOK 4th Edition -Project Management Body Of Knowledge
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SharePoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop Lightroom
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با استاندارهای PMI مانند BMBOK , WBS, ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه و زمانبندی - تهیه و بروزرسانی برنامه های زمانبندی کلی و جزئی پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با رویه های مرتبط با کنترل پروژه : PMS,WPA,...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارش و آنالیز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Earned value and Earned schedule
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کنترل مدارک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PMBOK 5th Edition -Project Management Body Of Knowledge
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PMBOK 4th Edition -Project Management Body Of Knowledge
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com