مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی
 • 1392 تا 1394
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه صبح صادق

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی آوا تدبیر تراز
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
  مالی و حسابداری/ بازرس وحسابرس
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آموزشگاه فنی وحرفه ای راد
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: برگزاری دوره های حسابداری تکمیلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت تعاونی قلمزنان اصفهان
  مالی و حسابداری/ حسابدار پاره وقت
 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت طلوع حسابداران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

پروژه ها

 • 1395
  شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان
  بازرس وحسابرس
 • 1395
  شرکت احرار سپاهان
  بازرس وحسابرس
 • 1395
  شرکت قیرکشداران
  بازرس وحسابرس
 • 1395
  شرکت بتن نور نجف آباد
  بازرس وحسابرس
 • 1395
  شرکت نیکو نساج
  بازرس وحسابرس
 • 1395
  شرکت ساراکاشی
  بازرس وحسابرس
 • 1395
  شرکت صنایع ریخته گری
  بازرس وحسابرس
 • 1395
  شرکت کوثرسلامت سپاهان
  مشاورمالی
 • 1395
  شرکت آب وفاضلاب اصفهان
  حسابرس

افتخارات

 • 1395
  عضو انجمن علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی
 • 1394
  داور مسابقات خوشنویسی در موسسه آموزش عالی صبح صادق
 • 1392
  رتبه برتر خوشنویسی درآموزش پرورش ناحیه 4
 • 1391
  رتبه اول خوشنویسی درآموزش وپرورش ناحیه 4
 • 1390
  رتبه دوم خوشنویسی درآموزش پرورش ناحیه 4
https://.com