مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشکده علوم انسانی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۶
  آریا پیشتاز
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • شهریور ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۴
  بیلان برتر
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

دانش تخصصی

 • استانداردهای حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1&2
 • ارزش افزوده
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراز نگار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استانداردهای حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1&2
 • ارزش افزوده
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com