مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شمال / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت خانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس کامپیوتر

پروژه ها

 • 1392
  پرتال شرکت
  برنامه نویس

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET. C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET. C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com