مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه فیض کاشانی / معدل 14.5

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com