مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت دقت تراش
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور دستگاه cnc
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  خصوصی
  تدریس ریاضی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در دوره ی تربیت معلم مرکز تحقیقات معلمان اصفهان
 • 1394
  کارآموزی: نیروگاه شهید محمد منتظری و حضور در قسمت های بویلر،پمپ،کارگاه

پروژه ها

 • 1394
  بررسی وتحلیل سیستم های ارتعاشی چنددرجه آزادی
  مسؤل پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مسؤل کانون فرهنگی ورزشی انصارالمهدی(عج)
 • مسؤل تربیت بدنی انصار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارabaqus
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com