مختصری از من

توانایی یادگیری بالا و تلاش در جهت ارتقای دانش و مهارت
انظباط کاری و نظم پذیری و وقت شناسی
مسئولیت پذیری و پیگیر وظایف محوله
روابط عمومی بالا و برخورد اجتماعی مناسب
روحیه بالای جهت انجام کار تیمی

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه ولایت / معدل 13.87

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت تولیدی صنعتی دونار
  مهندسی صنایع/ کار آموز

پروژه ها

 • 1393
  نگارش روش اجرایی خط رنگ و لعاب کارخانه دونار مبتنی بر استاندارد ISO 9001-2008
  کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد Iso 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • کنترل پروژه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش اجرایی ISO 9001-2008
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نگارش روش اجرایی خط رنگ و لعاب کارخانه دونار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK به همراه آموزش نرم افزار MS PROJECT
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت کسب و کار
  40% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • P3- Primavera Project Planner
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد Iso 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • کنترل پروژه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش اجرایی ISO 9001-2008
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نگارش روش اجرایی خط رنگ و لعاب کارخانه دونار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK به همراه آموزش نرم افزار MS PROJECT
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت کسب و کار
  40% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
https://.com