مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد شهرری (یادگار امام) / معدل 18

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت تنظیف صنعت نگین
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری
 • شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت شهر آفتاب
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com