مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
  گرایش طراحی سازه های هوایی /دانشگاه سمنان
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه سمنان / معدل 15.15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدریس خصوصی دروس دبیرستان و دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • 20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای انسیس،آباکوس،اتوکد و متلب
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com