مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد واحد رودهن / معدل 14.5
https://.com