مختصری از من

از سال 82 تاکنون در پروژه های نفت و گاز مشغول هستم. این فعالیت ها در سمت های مختلف و پروژه های مختلف بوده است . یادگیری من از پروژه های کوچک و متوسط شرکت گاز شروع شده است و با مگاپروژه 20 و 21 پارس جنوبی در حال ادامه است . حضور در این پروژه ها امکان تجربه ، یادگیری و درگیر شدن در نظارت مستقیم شبکه و خطوط گاز رسانی ، کنترل پروژه ، براورد مالی ، بررسی تاخیرات پیمان ، هماهنگ کننده در پروژه های بزرگ و مدیریت پروژه های کوچک و متوسط را فراهم ساخته است.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه آزاد شیراز / معدل 18
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد بیضا شیراز

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - OIEC GROUP
  سرپرست کارگروه حفاظت کاتدیک فاز 2021 عسلویه

  توضیحات: کارگروه حفاظت کاتدیک مجموعه از تخصص های پایپینگ، برق و خوردگی می باشد که جهت راهبری پیمانکار حفاظت کاتدیک در سایت عظیم 2021 تشکیل شده است. حوزه فعالیت این کارگروه شامل تمام فضای سایت 2021 می باشد و مستقیما زیر نظر مدیر اجرایی سایت مشغول فعالیت است.

 • بهمن ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۳
  شرکت ریگ بتن - RIGBETON CO
  مدیر پروژه خطوط لوله

  توضیحات: مدیر پروژه خطوط لوله شامل مجموعه فعالیت های به شرح ذیل بوده است.
  - تهیه اسناد مناقصه ، پیشنهاد قیمت و شرکت در مناقصات خطوط لوله
  - تجهیز کارگاه ( نیروی انسانی و ماشین آلات )
  - ارتباط فنی ، مالی و قراردادی با کارفرمای پروژه در مدت زمان پیمان
  - مسئولیت مستقیم در پیشبرد و پایان پروژه در زمان پیمان

 • شهریور ۱۳۸۵ تا دی ۱۳۸۸
  شرکت خورشید درخشان فارس
  مدیر پروژه شبکه های گازرسانی

  توضیحات: مدیر پروژه شبکه های گازرسانی شامل مجموعه فعالیت های به شرح ذیل بوده است.
  - تجهیز کارگاه ( نیروی انسانی و ماشین آلات )
  - ارتباط فنی ، مالی و قراردادی با کارفرمای پروژه در مدت زمان پیمان
  - مسئولیت مستقیم در پیشبرد و پایان پروژه در زمان پیمان
  - این قرارداد ها با شرکت گاز استان فارس بوده است .

 • دی ۱۳۸۲ تا مرداد ۱۳۸۵
  شرکت گاز استان فارس
  ناظر مقیم شبکه و خطوط لوله گاز

  توضیحات: ناظر مقیم شبکه های گاز رسانی در چهار پروژه
  ناظر مقیم خطوط انتقال گاز در دو پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  - پایان نامه سنجش شیوه های پیاده سازی مدیریت دانش و اشتراک بین سازمانی و تاثیر آن بر مدیریت پروژه با هدف ارائه مدل پیشنهادی ( مطالعه موردی : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت – پارس جنوبی فاز 20 و 21) Assessment of the implementation of intra-organizational knowledge management and sharing methods and its impact on the project management with providing proposed model (Case Study in OIEC group, South Pars phases 20 & 21)

پروژه ها

 • 1393
  پالایشگاه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی
  سرپرست کارگروه حفاظت کاتدیک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های ورزشی : شنا ، تیراندازی ، بدمینتون
 • سرگرمی ها : مسافرت ، کتابخوانی
 • علاقه به یادگیری و تدرس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت ریسک پروژه - گروه پژوهشی آریانا
 • مستند سازی تجارت
  80% Complete
  عنوان مدرک: مستند سازی تجارت مدیریتی - گروه پژوهشی آریانا
 • استقرار سیستم مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: استقرار سیستم مدیریت پروژه - شبکه آموزش دانا
 • مدیریت دانش
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت دانش و درس آموخته ها - گروه پژوهشی آریانا
 • بررسی تاخیرات پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: اصول و مبانی مدیریت پروژه - گروه پژوهشی آریانا

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت ریسک پروژه - گروه پژوهشی آریانا
 • مستند سازی تجارت
  80% Complete
  عنوان مدرک: مستند سازی تجارت مدیریتی - گروه پژوهشی آریانا
 • استقرار سیستم مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: استقرار سیستم مدیریت پروژه - شبکه آموزش دانا
 • مدیریت دانش
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت دانش و درس آموخته ها - گروه پژوهشی آریانا
 • بررسی تاخیرات پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: اصول و مبانی مدیریت پروژه - گروه پژوهشی آریانا
https://.com