مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد - قم / معدل 13.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شخصی
  مهندسی صنایع/ مسول طرح و برنامه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس بورس و آشنایی با بازار های مالی

پروژه ها

 • 1394
  طراحی و استقرار MIS / طراحی و راه اندازی دپارتمان ها طرح و برنامه / طراحی و استقرار و تثبیت دفتر کنترل و برنامه ریزی پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی صناع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه آفیس و MSP و ویزیو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی صناع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم
https://.com