مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد بازرگانی /دانشگاه مازندران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله تاثیر واردات بر رشد اقتصادی با تاکید بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com