مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مدرسه غیردولتی بهان
  معاون آموزشی و اجرایی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  خانه IT مرزداران
  مسئول دفتر/ مسئول

  توضیحات: کلاسهای کامپیوتری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس مبانی کامپیوتر و اینترنت در خانه IT مرزداران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال(حرفه ای)
 • تئاتر

دانش تخصصی

 • بازاریابی بین الملل
  60% Complete
  عنوان مدرک: سمینارهای بازاریابی بین الملل
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: iso 9001،iso ts،iso ohsas،...

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازاریابی بین الملل
  60% Complete
  عنوان مدرک: سمینارهای بازاریابی بین الملل
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: iso 9001،iso ts،iso ohsas،...
https://.com