مختصری از من

بنده در سيستم هاي توليدات صنعتي محصولات و همچنين اداره و مديريت در تمامي امور فرايند ١٣ سابقه مفيد و كليدي ايفا نمودم كه امور ياد شده فوق را قيد نموده ام لذا با تمامي فرايند و پروسه توليد از مرحله خريد تا فروش ميتوانم بگويم تبحر خاصي نيز دارم و اين اطلاعات و تجربه خوب خود را مديون مديران و صاحبان كارخانجات و انسان هاي مدير و مدبري هستم كه توانستم در كنارشان كسب تجربه و رشد نمايم لذا بنده در زمينه هاي فوق الذكر توانمندي هاي خوبي را جهت همكاري دارا ميباشم .با تشكر از وقت گرانبهاي شما از باب مطالع

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com