مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی برق صنعتی
  گرایش توربین سد /دانشگاه دماوند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1380
  ثبت اختراع
 • 1380
  ثبت اختراع

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ماهی زینتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ماهی زینتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com