مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مدیریت
    گرایش بازرگانی /دانشگاه شهر قدس

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com