مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت بازرگانی
  گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی /دانشگاه تهران
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی /دانشگاه تهران / معدل 18.28
 • 1382 تا 1388
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد - تهران جنوب / معدل 13.69

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت پرداخت الکترونیک سامان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت مگفا
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس پروژه منابع انسانی / مدیریت فرایند
 • خرداد ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۳
  موسسه زبان سفیر
  مدرس زبان انگلیسی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com