مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه غیر انتفاعی شمس تبریزی
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
  گرایش مکانیک خودرو /دانشگاه علمی کاربردی مراغه / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت بیمه پاسارگاد شعبه خوی
  کارشناس خسارات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تخصص در خسارات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص در بازاریابی و فروش بیمه های عمر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص در صدور بیمه های اموال و اشخاص
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص در ارزیابی دقیق خسارات وارده به خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تخصص در خسارات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص در بازاریابی و فروش بیمه های عمر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص در صدور بیمه های اموال و اشخاص
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص در ارزیابی دقیق خسارات وارده به خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com