مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت طراحی و ساختمان نفت ODCC
  سخت افزار و شبکه/ انفورماتیک
 • فروردین ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس
  سخت افزار و شبکه/ انفورماتیک
 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۹
  شرکت ISP ( دابکو )
  سخت افزار و شبکه/ پیشتیبانی فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com