مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداري
  گرایش مالي /دانشگاه دانشكده شهيد چمران كرمان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۳
  موسسه حسابرسي كوير كرمان
  مالی و حسابداری/ به عنوان كاراموز بودم

دانش تخصصی

 • اشنايي به مهارت هفت گانه كامپيوتر ،اشنايي با زبان انگليسي همكاري با شركت پارس انلاين به عنوان مترجم و اشنايي با نرم افزارهاي حسابداري هلو رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنايي به مهارت هفت گانه كامپيوتر ،اشنايي با زبان انگليسي همكاري با شركت پارس انلاين به عنوان مترجم و اشنايي با نرم افزارهاي حسابداري هلو رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com