مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  گرایش علوم تربیتی /دانشگاه دانشگاه آزاد ساوه / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۴
  رستوران بلور برگر لواسان
  صنایع غذایی/ صندوقدار
 • شهریور ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۶
  شرکت کاوه فلوت ساوه
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول آموزش
 • آبان ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۵
  شرکت رکن سوله مامونیه
  سرپرست سالن
https://.com