مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش دبیری /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت راهسازی سداد
  عملیات و تولیدتعمیر و نگهداری/ کارشناس نت(مسئول CMMS)

  توضیحات: مسئول CMMS (البرز تدبیر سامانه)
  تهیه گزارشات روزانه ماشین آلات
  ثبت روزانه کارکرد ماشین آلات
  تهیه گزارشات سرویسی تعمیرکاران
  نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
  تهیه و توزیع سوخت ماشین آلات
  ثبت و پیگیری بیمه نامه ها
  ثبت ورود و خروج دستگاه ها از پروژه(انتقال به پروژه های دیگر)
  ثبت اجاره دستگاه های شرکتی به پیمانکاران و بلعکس
  ثبت کارکرد پیمانکاران و دستگاه های استیجاری
  تهیه لیست اقلام مصرفی پیمانکاران از کارگاه
  گزارش حضور و غیاب پرسنل
  تهیه گزارش کارکرد روزانه ماشین آلات و ارسال به دفتر فنی کارگاه و دفتر مرکزی

 • آذر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت عمرانی پارس گرما
  عملیات و تولیدتعمیر و نگهداری/ مسئول دفتر ماشین آلات و کارشناس نت (مسئول CMMS)

  توضیحات: مسئول CMMS (البرز تدبیر سامانه)
  تهیه گزارشات روزانه ماشین آلات
  ثبت روزانه کارکرد ماشین آلات
  تهیه گزارشات سرویسی تعمیرکاران
  نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
  تهیه و توزیع سوخت ماشین آلات
  ثبت و پیگیری بیمه نامه ها
  ثبت ورود و خروج دستگاه ها از پروژه(انتقال به پروژه های دیگر)
  ثبت اجاره دستگاه های شرکتی به پیمانکاران و بلعکس
  ثبت کارکرد پیمانکاران و دستگاه های استیجاری
  تهیه لیست اقلام مصرفی پیمانکاران از کارگاه
  گزارش حضور و غیاب پرسنل
  تهیه گزارش کارکرد روزانه ماشین آلات و ارسال به دفتر فنی کارگاه و دفتر مرکزی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه های خصوصی تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل بصورت تکی و گروهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تعمیرکار جلوبندی انواع ماشین های سبک(ایرانی و خارجی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک تعمیر و نگهداری جلوبندی خودروهای سبک از سازمان فنی و حرفه ای کشور

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به کامپیوتر(از جمله ICDL)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • تعمیرکار جلوبندی انواع ماشین های سبک(ایرانی و خارجی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک تعمیر و نگهداری جلوبندی خودروهای سبک از سازمان فنی و حرفه ای کشور
https://.com