مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم هتلداری
  گرایش هتلداری
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه موسسه اموزش عالی مولانا(ابیک)
 • 1380 تا 1382
  فوق دیپلم خدمات مسافرتی و جهانگردی
  گرایش جهانگردی /دانشگاه جامع علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت طب اریا نیکان
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش و بازاریابی
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۴
  هتل استقلال
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ خانه دار و سوپروایزر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1379
  گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای (دوره اموزش رشته متصدی طبقات)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته متصدی طبقات
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته سرپرست پذیرش
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته مدیریت خانه داری هتل
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته پذیرشگری 1
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته اتاق دار هتل
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته پذیرشگر

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته متصدی طبقات
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته سرپرست پذیرش
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته مدیریت خانه داری هتل
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته پذیرشگری 1
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته اتاق دار هتل
 • هتلداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزش رشته پذیرشگر
https://.com