مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دیپلم علوم کامپیوتر

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پخش مواد غذایی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: درحال تحصیل
https://.com