مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ict)
  گرایش مدیریت ict /دانشگاه موسسه آموزش عالی شهاب دانش / معدل 17.43
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم علمی کاربردی مخابرات
  گرایش ارتباط داده ها /دانشگاه موسسه آموزش عالی شهاب دانش / معدل 16.09

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  ثبت احوال
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ امور کارت هوشمند ملی

  توضیحات: شرکت در انتخابات با سمت مسئول it

 • خرداد ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۴
  بهزیستی
  مربی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت کامپیوتری
  مالی و حسابداری/ صدور بیمه وحسابدار
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  نشر شهر
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روابط عمومی

  توضیحات: دو دوره شرکت در نمایشگاه کتاب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  کنفرانس ملی فناوری ارتباطات به مدت 6 ساعت
 • 1392
  کنفرانس ملی فناوری ارتباطات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با.windows. word. exel . flash.power point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com