مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی فناوري اطلاعات
  /دانشگاه ازاد اسلامي تبريز

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Drupal
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe After Effects
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Drupal
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com