مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  فروشگاه زیگو اسپورت
  برنامه نویس

  توضیحات: http://zygosport.com/

 • 1393
  فروشگاه اینترنتی میم‌تیم: قاب موبایل، ماگ و پیکسل
  برنامه نویس

  توضیحات: mimteam.com

 • کدافزار
  برنامه نویس

  توضیحات: cadafzar.ir

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دوچرخه سواری.
 • سفرهای ماجراجویی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • unity 3d
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • phpStorm
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • unity 3d
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com