مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1382
  کارشناسی حسابداري
  /دانشگاه آزاد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  متم اف
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد همراه با كار بازركاني
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  سازمان حسابرسي
  مالی و حسابداری/
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  كرمانج كارتن أطلس
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۱
  مدرن تكنولوزي اينترنشنال
  مالی و حسابداری/ حسابدار و حسابدار ارشد

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com