مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد آمار
  گرایش ریاضی /دانشگاه پیام نور تهران / معدل 15
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی آمار
  /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس مسئول پژوهش،برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی و فناوری اطلاعات

  توضیحات: اجرای دوره های آموزشی(ضمن خدمت) فرهنگیان؛ پشتیبانی سیستم های جامع آموزش و پرورش در سطح شهرستان

 • مرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش ابتدایی

  توضیحات: همکاری در تهیه و تنظیم پیک های نوروزی مقطع ابتدایی، حقوق شهروندی

 • مهر ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۳
  اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس امور اداری، طرح و برنامه و سنجش و ارزشیابی

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماریminitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com