مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دیپلم امورزراعی وباغی
  گرایش کشاورزی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت بادران
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com