مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های هنری و ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تابلو فرش
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک درجه دو فرش

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تابلو فرش
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک درجه دو فرش
https://.com