مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1358 تا 1365
  کارشناسی Electrical
  گرایش Electronic /دانشگاه Zahedan / معدل 14.2

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Electronic and instrumentation

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Istrumentation and electrical
  100% Complete
  عنوان مدرک: Electronic

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Istrumentation and electrical
  100% Complete
  عنوان مدرک: Electronic
https://.com