مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1376
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت خدمات انفورماتیک
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس تدارکات سخت افزار و دیتا سنتر و عضو کمسیون معاملات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  دوره مهندسی شبکه MCSE , و مهندسی Mycrosoft در آموزشگاه سایبرتک
 • 1389

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com